dimarts, 23 de novembre de 2010

Fem els mostres propis segells!! /hagamos nuestros propios sellos!!

Com realitzar els teus propis segells

Aquí teniu un video tutorial de com realitzar els vostres propis segells
amb foam stamps i amb una mica d'imaginació podeu fer
coses molt interessants. El venem individuals.
http://www.youtube.com/watch?v=Lh7e9hmUPHU&feature=player_embedded
Como realizar tus propios sellos
Aquí teneís un video tutorial de como realizar vustros propios sellos, con foam stamps y un poco de imaginación podeís hacer cosas muy interesantes. Los vendemos individualmente