dilluns, 13 de desembre de 2010

Reciclem amb l'scrap / Reciclemos con scrap

Contenedors de material d'escriptori
Material: 6 llaunes o pots de pintura, paper gramatge mig i cola blanca. (també podem utilitzar cinta japonesa per donar-li el nostre toc final)

Contenedores de material de escritorio
Material: 6 latas o botes de pintura, pael de gramaje medio y cola blanca. (tamnién podemos utilizar cinta japonesa para darle nuestro toque final)