dijous, 3 de març de 2011

.....un dia d'hivern

Fotografies realitzades per a Allison Trentelman